Blomstrande tillväxt för företag och jobb

Vi tror på en stark innovativ utveckling inom hela Strängnäs kommuns gröna näringar, besöksnäringen och den hållbara industrin. 

En välutvecklad infrastruktur i hela länet möjliggör att både små och stora företag fortsätter att växa.

Vi vill stärka det lokala näringslivet och stärka konkurrenskraften genom att matcha kompetens och utbud mot den lokala arbetsmarknadens behov. 

För att nå dit behöver vi:

  • Utveckla vuxenutbildningen med fler yrkesutbildningar och kurser för de som vill/har behov av att omskola sig. Det ska också matchas bättre mot lokala näringslivets efterfrågan. Samarbetet med Region Sörmland och andra kommuner i länet ska stärkas när det gäller gemensamma utbildningar. Det är ett sätt att bredda utbildningsutbudet.
  • I kommunen finns en fantastisk besöksnäring som vi vill stötta och utveckla ännu mer, t ex fortsätta nå nya målgrupper. 
  • Erbjuda alla som vill och behöver SFI utbildning för snabbare integrering i arbetslivet och ökad delaktighet i samhället. 

Desstuom vill vi:

  • Underlätta kontakten med myndigheterna för vårt lokala näringsliv, genom fortsatt utveckling av modellen “Dukat bord”.
  • Fortsätta arbetet med att förenkla möjligheterna för lokala småföretag att delta i kommunala upphandlingar.
  • Alla kommunmedborgare och företag oavsett var man bor ska ha tillgång till bredband, fiber eller mast. Det är ytterst en fråga om att kunna driva företag och bosätta sig på landsbygder för de som önskar.
  • Fortsätta konkurrensutsätta kommunala verksamheter som ett sätt att alltid försöka nå högsta kvalitet. 
  • Stötta utvecklingen av befintliga företag. Det är också viktigt att uppmuntra nya företag till etablering, i enlighet med kommunens etableringsplan.
  • Se över möjligheterna att starta en kommunal resursgrupp. Den kan bestå av personer som är arbetssökande, väntar på tillstånd, utbildning etc och som kan göra punktinsatser där det behövs. Samtidigt får de chansen att skaffa sig erfarenhet och kontakter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.