Ett gott liv med kultur, idrott och fritidsaktiviter

Det ska vara gott att leva i hela Strängnäs kommun och alla ska ha en god livskvalitet. Det ska finnas aktiviteter som lockar så många som möjligt. 

Det ska finnas goda möjligheter att kunna känna sig delaktig och inkluderad i olika sammanhang. Det krävs ett varierat utbud av aktiviteter som också kan bidra till en ökad folkhälsa. 

Ett sätt att utveckla demokratin är att finna fler sätt att tillämpa medborgardialog. Det ska ge alla möjligheter att ta ansvar för och engagera sig i olika frågor. 

Medmänsklighet, och stolthet över vår kommun, är viktiga värden. 

För att nå dit behöver vi:

  • Införa medborgarbudget i alla kommundelar. Medborgarna får rösta om vad de tycker är viktigast att utveckla där de bor. Det bidrar till utveckling, lokal demokrati, delaktighet och brytande av normer.
  • Fortsätta arbetet med att nå hög jämställdhet och mångfald i all verksamhet där kommunen bidrar på något sätt. 
  • Det finns ett varierat kulturutbud i alla kommundelar. En idé kan vara att införa flyttbara utomhusutställningar med olika teman, konstverk etc.
  • Föreningsstödet kan utvecklas ännu mer och särskilda bidrag kan införas för de aktiviteter som är trygghetsskapande och/eller når specifika grupper i samhället.

Dessutom vill vi:

  • I dialog med alla medborgare fortsätta utvecklingen av Larslunda idrottsplats/rekreationsområde, så att det blir ett utbud som lockar många.
  • Utreda möjligheterna att starta fler verksamheter för tjejer och killar med EPA-/A-traktorer med motorintresse, och vuxna med för den delen. 
  • Tillgång till fler fysiska mötesplatser och näridrottsplatser på landsbygder, för att kunna samla boenden för att öka trivsel och trygghet. Vid förtätning av våra lokalsamhällena är det viktigt att fortsätta värna de fria promenadvägarna och strövområdena.
  • Som ett led i det trygghetsskapande arbetet vill vi gärna se att kommunal verksamhet etablerar sig på Resecentrum i Strängnäs, 
  • för att öka rörelsen och tryggheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.