Sportcentrum

Bild

Centerpartiet ställer sig bakom den förstudie som har presenteras på kommunstyrelsen våren 2022 och vill att Vingåkers kommun ska gå vidare med projektet.

-Vi gläds åt det fantastiska förslaget som presenterats med alla dess delar, från badhus, multisporthall, konstgräsplan och annat. Det nya Sportcentrumet kommer gynna såväl föreningslivet som enskilda medborgare under lång tid framöver, uttrycker Centerpartiets gruppledare Ing-Mari Frössevi.

Förslaget är att det nya sportcentrat ska placeras mellan gamla handelsträdgården och Slottsskolan i Vingåker.

-Läget blir superbra med nära koppling, både till skolan och de nya bostäderna som kommer att växa fram i närheten till Säfstaholms slott, säger Robert Davidsson, ordförande i samhällsbyggnads­nämnden.

Hela projektet med sportcentrum innebär investeringar på flera hundra miljoner samt behov av ny detaljplan, vägar och infrastruktur.

-Det är stora investeringar som måste till så vi tycker det är viktigt att utreda alternativa finansieringsformer, säger Caroline Blomberg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.