det bästa för oss
i vingåkersbygden

Vi arbetar för demokrati, människors frihet, självbestämmande och jämställdhet. Närodlad och hållbar politik innebär närhet till beslut och att varje människa ska kunna påverka sin vardag och om en grön, social och jordnära liberalism. Fram till 2026 vill vi särskilt verka för:

TRYGGHET

 • Barn och unga ska uppleva trygghet, studiero och motivation i skolan.
 • Det ska finnas nära vård, polis och räddningstjänst.
 • Det ska kännas tryggt att åldras. Kvalitet och valfrihet ska känneteckna omsorgen.
 • Självförsörjningen ska öka och jordbruksmarken värnas.
 • 100 procent förnybar energi i kommunens energianvändning.
 • Snabbladdare för elbilar vid välbesökta platser i hela bygden.
 • Minskad genomfartstrafik i centralorten.

LANDSBYGDSUTVECKLING

 • Du ska kunna bo, leva och verka i hela Vingåkersbygden. Lokala initiativ ska stimuleras och uppmuntras.
 • Du ska kunna påverka din närmiljö och beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt.
 • En hållbar utveckling i kommunen för ökad tillväxt. Fler invånare och skattebetalare ger ökade resurser till skola, vård och omsorg.
 • Bygga och utveckla ett sportcenter.
 • Ökade resurser till lokal bygdeutveckling. Särskilt till verksamhet som leder till fler invånare.

SKOLA OCH UTBILDNING

 • Förskolor och skolor ska utvecklas ytterligare för bättre lärande och kreativa arbetsplatser.
 • Landsbygdsskolorna ska behållas och elevinflytandet stärkas.
 • Vuxna ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning samt ett brett, flexibelt utbud av utbildningar på hemmaplan.

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.