det bästa för oss i vingåkers­bygden

Vi arbetar för demokrati, människors frihet, själv­bestämmande och jäm­ställd­het. Närodlad och håll­bar politik inne­bär närhet till beslut och att varje människa ska kunna påverka sin vardag och om en grön, social och jord­nära liberalism. Fram till 2026 vill vi särskilt verka för:

TRYGGHET

LANDSBYGDSUTVECKLING

SKOLA OCH UTBILDNING

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.