Våra ledamöter och ersättare

Här hittar du oss som företräder Centerpartiet i Vingåkers kommun fram till valet 11 september 2022.

Bild

Kommunfullmäktige (2022-2026)

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

  • Marie Jansson (ersättare)

Valnämnden

  • Monica Andersson (ersättare)

Folkhälsoberedningen

Krisledningsnämnden

Styrgrupp för översiktsplan

Styrgrupp för avfallsplan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.