Inför en kommunpolis

På distriktsstämman för Centerpartiet i Stockholms län i helgen beslutade man att godkänna motionen om kommunpolis. Därmed blir Centerpartiet först i Stockholmsregionen med att ställa sig bakom förslaget. Stämman beslutade även om ett tydligt lagstadgat brottsförebyggande ansvar för landets alla kommuner.

– Centerpartiet vill ha en lokalt närvarande polis i hela landet, det är tydligt i vårt Idéprogram. Vi vill därför införa kommunpolis som ett lokalt svar på frågan vem som egentligen ska ansvara för ordningen på våra gator. En självständig kommunpolis skulle bättre klara av att prioritera det brottsförebyggande arbetet, säger Christian Ottosson (C), ledamot regionpolisrådet Stockholm-Gotland, kommunalråd i Huddinge.

– Centerpartiet vill med stämmobeslutet också ge kommunerna ett lagstadgat brottsförebyggande ansvar, vilket är lika viktigt för ett effektivt lokalt trygghetsarbete. Vi beslutade också att ställa oss bakom motionens förslag om en Polisberedning som ett forum för konsultation om polisfrågor mellan regeringen och de politiska partierna i Riksdagen, säger Michaela Haga (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms län.

Om motionen

Motionen om kommunpolis föreslog att ”Centerpartiet vill skapa en kommunpolis med ansvar för brottsförebyggande arbete och den allmänna ordningen” vilket alltså blev stämmans beslut. Motionen argumenterar för att bra lokalkännedom borgar för bättre uppklaring av brott. Detta kommer i sin tur att förbättra utredningsläget för brott där kommunpolisen kan förse utredare med bra information. Effekten av god personkännedom i alla led kommer därför att vara ökad trygghet och minskad brottslighet. På flera håll i landet är ett av grundproblemen att Polismyndigheten inte förmår att prioritera det lokala brottsförebyggande arbetet i praktiken, även om man har sådana ambitioner. Större plötsliga händelser, idrottsevenemang och prioriteringar högre upp i organisationen är exempel på omprioriteringar som hela tiden går ut över det lokala polisarbetet. Följande beslut antogs i samband med motionen:

  1. Att Centerpartiet vill ha en närodlad och närvarande polis i hela landet
  2. Att Centerpartiet vill skapa en kommunpolis med ansvar för brottsförebyggande arbete och den allmänna ordningen
  3. Att Centerpartiet vill ge kommunerna ett tydligt och lagstadgat brottsförebyggande ansvar
  4. Att kommunerna ges ett ansvar för en samlad vägledningsfunktion för brottsdrabbade som behöver samhällets stöd
  5. Att Centerpartiet vill skapa en Polisberedning som ett forum för konsultation mellan regeringen och de politiska partierna i Riksdagen
  6. Att Centerpartiet vill involvera fler aktörer än polisen och kommunen i de lokala samarbetsöverenskommelserna

Motionen skickas nu till Centerpartiets partistämma som kommer att hållas i Malmö i höst.

För mer information kontakta:

Christian Ottosson (C)

Ledamot regionpolisrådet Stockholm-Gotland och kommunalråd i Huddinge

christian.ottosson@huddinge.se

070-3531394

Michaela Haga (C)

Distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms län

michaela.Haga@centerpartiet.se

070-7463600