• / Våra politiker

Våra politiker

Här hittar du våra ledande politker i Region Stockholm.

Våra politiker driver en närodlad politik, oavsett politisk nivå, med människors egen förmåga att bestämma över sitt liv och miljön i fokus.