Våra politiker

Här hittar du våra ledande politker i Region Stockholm.

Våra politiker driver en närodlad politik, oavsett politisk nivå, med människors egen förmåga att bestämma över sitt liv och miljön i fokus.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.