Vi står för en grön, social och jordnära liberalism

Centerpartiet vill att du ska få vara med och bestämma över din vardag. Genom grön och liberal politik kan vår region bli den bästa platsen i världen att bo, verka och leva.

Centerpartiet i Region Stockholm vill att:
  • Vården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet i hela regionen.
  • Kollektivtrafiken och cykelvägnätet ska byggas ut kraftigt.
  • Alla ska kunna hitta en bostad och ha ett jobb att gå till på morgonen.
  • Stockholm ska bli den första fossilfria regionen i världen.

sol-has-bg

Politik för ett öppet och hållbart samhälle

I Centerpartiets Stockholmsregion är miljö och hälsa i fokus. Vi satsar på innovativa idéer som bidrar till ett hållbart samhälle, och utvecklar trafik- och bostadsinfrastruktur som främjar rörlighet, minskar utsläppen och bidrar till biologisk mångfald. Vi ska utveckla vår region på ett sätt som leder till en hållbar tillväxt, där vi ständigt går i täten för miljöarbetet och jobbar förebyggande mot sjukdomar relaterade till stadsmiljön.

Stockholmsregionen vill visa vägen mot ett hållbart samhälle där 70% av resorna ska ske med kollektivtrafik, cykel och gång år 2030. I Centerpartiets Stockholmsregion ska det vara enkelt och tryggt att åka kollektivtrafik, och vi ska hela tiden utveckla kollektivtrafiken för att binda ihop regionen. Med en bättre och grönare mobilitet kan vi minska vår klimatpåverkan, trängseln i trafiken, och förbättra folkhälsan.

Oavsett var i regionen du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Genom en rättvisare och smartare vård kan vi nå och hjälpa fler. I och med att vårt välstånd har ökat och att vi lever allt längre krävs en omställning av synen på vården. Mer resurser måste prioriteras till förebyggande insatser för att stoppa inflödet av nya patienter. Genom att hålla oss friska längre med hälsosamma levnadsvanor och egenvård blir det lättare för sjukvården att ge oss den vård vi behöver när vi verkligen blir sjuka.Vi vill förbättra vårdpersonalens villkor och göra det mer attraktivt att jobba i vården.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.