Vi står för en grön, social och jordnära liberalism

Centerpartiet vill att du ska få vara med och bestämma över din vardag. Vi står för valfrihet och en politik som bryr sig om miljön. Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Målet för oss är att Stockholmsregionen ska utvecklas på ett hållbart sätt, utifrån de förutsättningar som finns här.

I Region Stockholm så vill vi:

  • Vården ska vara tillgänglig och hålla hög kvalitet i hela regionen
  • Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt.
  • Att Stockholm ska bli den första fossilfria regionen i världen.

 

sol-has-bg

Trafik

Kollektivtrafiken måste byggas ut men också vara så attraktiv och enkel att använda som möjligt. Vi jobbar för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken, inte minst tunnelbanan, och för att landstinget fördomsfritt väljer de lösningar, när det gäller taxor och kontrollsystem, som stödjer ambitionen att så många som möjligt kan resa kollektivt.

  • Att kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska byggas ut kraftigt. Alla som bor i Stockholms län ska ha kollektivtrafiken som alternativ.
  • Att Stockholmsregionen till år 2030 ska ha fossilfria transporter.
  • Att alla aktörer i regionen gemensamt strävar och planerat för att styra trafiken från bil till cykel, gång och kollektivtrafik.
  • Landstinget ska ha en öppen inställning till nya och innovativa transportlösningar

Här kan du läsa om vår politik inom trafikfrågor

Vård och omsorg

Oavsett var i regionen du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste hållas korta och det måste bli lättare att få tid hos din läkare när du är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vårdgivare.

Centerpartiet vill:

  • Att sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela Stockholmsregionen.
  • Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja.
  • Stärk folkhälsan, genom att ge fler människor stöd att förebygga ohälsa.

Här kan du läsa om vår hälso- och sjukvårdspolitik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.