Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Ove Wallin, 1:e vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson, ersättare

Kommunfullmäktige

Solvieg Brunstedt, 1:e vice ordförande
Ove Wallin
Kjell-Erik Börjesson
Inga-Lill Zell, ersättare
Johan Lyrén, ersättare

Byggnadsnämnden

Fredrik Forsman, vice ordförande
Johan Lyrén, ersättare
Tjalle Forselius, ersättare

Tekniska nämnden

Anders Nordin
Lars Westermark, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden,

Emma Solnestam Lövenstad, vice ordförande
Fredrik Forsman, ersättare

Miljönämnden

Kjell-Erik Börjesson, ordförande
Gunilla Blom, ersättare
Emma Solnestam Lövenstad, ersättare

Socialnämnden

Ove Wallin
Agneta Lilja, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Mia Heurlin Norinder, vice ordförande
Gunilla Blom, ersättare

AB Ekerö Bostäder

Solveig Brunstedt
Johan Lyrén, ersättare

Ekerövatten AB

Johan Lyrén
Lars Westermark, ersättare