Ekerö
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Ove Wallin, 1:e vice ordförande
Kjell-Erik Börjesson, ersättare

Kommunfullmäktige

Solvieg Brunstedt, 1:e vice ordförande
Ove Wallin
Kjell-Erik Börjesson
Inga-Lill Zell, ersättare
Johan Lyrén, ersättare

Byggnadsnämnden

Johan Lyrén, vice ordförande
Magnus Elf, ersättare
Tjalle Forselius, ersättare

Tekniska nämnden

Anders Nordin
Fredrik Bertil Forsman, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

Björn Pilström, vice ordförande
Fredrik Forsman, ersättare

Miljönämnden

Kjell-Erik Börjesson, ordförande
Sandra Pernkrans, ersättare
Agneta Lilja, ersättare

Socialnämnden

Ove Wallin
Agneta Lilja, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Mia Heurlin Norinder, vice ordförande
Tjalle Forselius, ersättare

AB Ekerö Bostäder

Solveig Brunstedt
Johan Lyrén, ersättare

Ekerövatten AB

Sandra Pernkrans
Johan Lyrén, ersättare