Ekerö
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Ove Wallin
Solveig Brunstedt

Kommunfullmäktige

Solveig Brunsted
Kjell-Erik Börjesson
Jennie Högberg
Ove Wallin
Martin Hamberg

Byggnadsnämnden

Solveig Brunstedt
Magnus Elf
Tjalle Forselius

Tekniska nämnden

Jennie Högberg
Anders Nordin

Barn- och utbildningsnämnden

Ove Wallin
Jennie Högberg
Mia Heurlin Norinder

Miljönämnden

Kjell-Erik Börjesson
Johan Zell

Socialnämnden

Ove Wallin
Lena Lönnqvist

Kultur- och fritidsnämnden

Mia Heurlin Norinder
Johan Lyrén

AB Ekerö Bostäder

Solveig Brunstedt
Johan Lyrén

Ekerövatten AB

Martin Hamberg