Rösta i Kyrkovalet senast 19/9

Vi står för en medmänsklig folkkyrka, tillgänglig för alla. En kyrka som med kraft verkar för alla människors lika rättigheter och värde samt bejakar demokrati, inkludering, öppenhet och tolerans.

Kryssa Gunilla Blom
Stiftet Centerpartiet
Kyrkofullmäktige Kyrkans bästa