Lika möjlighet för kvinnor och män

Bild

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Fortfarande finns stora brister i jämställdheten i hela samhället. Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti och för oss handlar jämställdhet om att undanröja de hinder som begränsar människors frihet på grund av kön.

Kvinnor ska ha lika möjlighet till ägande, makt och inflytande, lika lön för lika arbete och kunna leva ett liv fritt från våld och förtryck.

Angelägna frågor är att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi behöver säkerställa en jämställd och jämlik vård i hela landet. Vi vill uppnå ett samhälle där kvinnor och män har lika möjlighet till inflytande över sin egen situation och ökad ekonomisk frihet. Kvinnor och män ska kunna försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende av en partner. Vi vill se ett ökat jämställt ägande och fler kvinnor som äger och driver företag.

Centerpartiet i Haninge vill:

  • underlätta och skapa förutsättningar för fler kvinnor att starta eget.
  • motverka all form av diskriminering vid tillsättning av kommunala tjänster och befattningar.
  • initiera till startande av speciella ”starta eget kurser” för kvinnor.
  • underlätta för kvinnor att få utbildning och stöd att söka till speciellt manliga yrken
  • underlätta för män att få utbildning och stöd att söka till speciellt kvinnliga yrken.
  • motverka våld i nära relationer och skydda de utsatta.
  • arbeta för mellanstegsboenden och andra lösningar som gör det enklare att lämna destruktiva relationer och motverka ekonomiska inlåsningseffekter.
  • att vi flyttar den som slår i första hand, i sista hand våldsutsatta kvinnor och barn.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.