Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Bild

Petri Salonen (Gruppledare) petri.salonen@haninge.se

Ulla-Britt Öhman (Ledamot och andre vice ordförande i kommunfullmäktige)

Ulla-britt.ohman@haninge.se

Elisabet Sandberg (Ledamot) Elisabet.sandberg@haninge.se

Marina Seinegård (Ledamot) Marina.seinegard@haninge.se

Anthon Gyllensten (Ersättare) Anthon.gyllensten@haninge.se

Henning Karlsson (Ersättare) Henning.karlsson@haninge.se