Haninge
Centerpartiet lokalt

Gruppledare i nämnder

Stadsbyggnadsnämnden

Petri Salonen (Ordförande) petri.salonen@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden

Marina Seinegård (Ordförande) marina.seinegard@haninge.se

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Ulla-Britt Öhman (1:e Vice ordförande) Ulla-Britt.ohman@haninge.se

Äldrenämnden

Britt Lindberg (Ledamot) britt.lindberg@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ata-Han Keskiner (Ledamot) atahan.keskiner@haninge.se

Idrott- och fritidsnämnden

Marina Seinegård (Ledamot) marina.seinegard@haninge.se

Grund- och förskolenämnden

Håkan Persson (Ledamot) hakan.persson@haninge.se

Socialnämnden

Peter Svanäng (Ledamot) peter.svanang@haninge.se

Valnämnden

Sven-Olof Kåhre (Ledamot) sven-olof.kahre@haninge.se