Haninge
Centerpartiet lokalt

Nämnder

Socialnämnden

Petri Salonen (Ordförande) petri.salonen@centerpartiet.se

Anthon Gyllensten (Ersättare) anthon.gyllensten@centerpartiet.se

Äldrenämnden

Ulla-Britt Öhman (1:e Vice ordförande) Ulla-Britt.ohman@centerpartiet.se

Grund- och förskolenämnden

Marina Seinegård (Ledamot) marina.seinegard@centerpartiet.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Henning Karlsson (Ledamot)

Kultur- och fritidsnämnden

Raymond Svensson (Ledamot) raymond.svensson@gmail.com

Stadsbyggnadsnämnden

Elisabet Sandberg (Ledamot) elisabet.sandberg@centerpartiet.se