Våra förtroendevalda

Stadsbyggnadsnämnden

Petri Salonen (ordförande) petri.salonen@haninge.se

Kultur- och demokratinämnden

Marina Seinegård (ordförande) marina.seinegard@haninge.se

Daniel Lassnäs (ersättare) daniel@lassnas.se

Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Ulla-Britt Öhman (1:e Vice ordförande) Ulla-Britt.ohman@haninge.se

Urban Axmark (ersättare) axmark@gmail.com

Äldrenämnden

Britt Lindberg (ledamot) britt.lindberg@haninge.se

Ronny Castlin (ersättare) ronny.castlin@haninge.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ata-Han Keskiner (ledamot) atahan.keskiner@haninge.se

Carl-Johan Gegerfelt (ersättare) carljohan.vongegerfelt@haninge.se

Idrott- och fritidsnämnden

Anthon Gyllensten (ledamot) anthon.gyllentsten@haninge.se

Raymond Svensson (ersättare) raymond.svensson@gmail.com

Grund- och förskolenämnden

Håkan Persson (ledamot) hakan.persson@haninge.se

Ellen Karlberg (ersättare) ellen.karlberg@haninge.se

Socialnämnden

Peter Svanäng (ledamot) peter.svanang@haninge.se

Ove Lundbladh (ersättare) ove.lundbladh@haninge.se

Valnämnden

Sven-Olof Kåhre (Ledamot) sven-olof.kahre@haninge.se

Lena Vilmar (ersättare) lena.vilmar@haninge.se


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.