Hållbara förskolor i Järfälla

I takt med att Järfälla växer är det nödvändigt att kommunen fastställer riktlinjer som ska vara grunden för ett hållbart byggande. Järfällas nybyggnationer ska hålla måttet.

Bland annat tar Järfälla kommun fram en vattenplan som säkerställer en hållbar planering för att t.ex. undvika byggnation i översvämningshotade områden. Vi har även tagit fram utmärkta dokument som t.ex. konceptförskola och lekvärdesfaktor för att säkerställa barnvänliga miljöer.

Vid planeringen av nybyggnation så har tyvärr vissa förskolegårdar blivit alltför små trots de ovannämnda dokumenten. Detta måste undvikas i fortsättningen. Centerpartiet vill att vi ska anstränga oss ännu mer för att säkerställa hållbara miljöer för våra barn.

Bullernivåerna vid förskolorna bör hållas väl under de fastslagna maximinivåerna och vi ska samtidigt prioritera större efterlevnad av våra styrande dokument såsom konceptförskola, lekvärdesfaktor och Boverketsriktinjer.

- Aphram Melki (C) gruppledare och kommunalråd i Järfälla, med ansvar för integr­ation och mottagande, samt ordförande i Miljö- & bygglovsnämnden.

[Nr 1 Järfällabladet 2018]

Relaterade nyheter