Längtan efter integration måste bli mer än en dröm

Järfälla är fantastiskt, men vi kan aldrig blunda för de stundande utmaningarna i form av otrygghet och segregation i våra utsatta områden.

Jag är säker på att vi kan vända den negativa utvecklingen, men det kräver att vi tar krafttag som skapar förändring på riktigt. Vi måste gå till botten med segregationen och bemöta den från alla håll och kanter. Det är allvar nu och det kan inte vänta.

Jag är övertygad att människor som kommer hit vill skapa sig ett drägligt liv och här måste samhället möjliggöra för jobb och inkludering. Utan jobb och egenförsörjning finns få incitament till att integreras och bli en del av samhället.

Vi som samhälle har ett ansvar att skapa möjligheter för nyanlända att ta ansvar för sig själva och stå på egna ben. Ytterligare bidrag hjälper inte människor som kan och vill jobba. Ge nyanlända möjlighet att läsa SFI från dag ett. Gör SFI obligatorisk under föräldraledigheten hos nyanlända. Erbjud utbildning i jämställdhet och demokrati. Bygg om de utsatta områden för att minska segregationen. Låt Järfällas skolelever mötas oavsett om de bor i villa eller hyresrätt. Skapa fler möjligheter till enkla jobb. Det är så vi för integrationen framåt i Järfälla.

- Aphram Melki (C) gruppledare och kommunalråd i Järfälla, med ansvar för integr­ation och mottagande, samt ordförande i Miljö- & bygglovsnämnden.

[Nr 3 Järfällabladet 2018]

Relaterade nyheter