Skolvalet måste justeras

Rätten att välja skola är viktig. Men skolvalet måste bli bättre, enklare och mer rättvist så att alla oavsett bakgrund får ta del av dess fördelar. 

För majoriteten av barn i Sverige fungerar skolvalet. Elever och föräldrar ska även fortsättningsvis ha rätten att välja vad som passar de bäst.  Gemensamt för den grupp som    dock missgynnas är att det i regel är elever från socioekonomiskt svaga förhållanden. Den växande bostadssegregationen pekas även ut här ut som en självklar bov.

Det är så illa att var sjätte elev i Sverige idag lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Ett stort svek mot våra unga som tidigt halkar ur den bana som ska säkerställa deras  utbildning och därmed trygghet.

Skolvalet behöver därför reformeras. Genom ett gemensamt antagningssystem, slopandet av kösystem från låg ålder och större möjligheter att bejaka närhetsprincipen. Även möjligheten att stänga ner skolor som inte fungerar måste ses över. 

I Sverige ska vem som helst kunna bli vad som helst - oavsett postort. Det löftet måste infrias. 

- Aphram Melki (C) Kommunalråd i Järfälla

Relaterade nyheter