Vi behöver våra grönområden

Naturen och miljön tas ofta förgiven. Den finns alltid där sommar som vinter. Skog-, djur- och växtliv är grundbulten för liv på vår planet.

Vår uppgift är att förvalta jorden till nästkommande generationer. Det är vårt ansvar att se till att
Järfälla blir hållbart för alla: idag och imorgon. Därför satsar vi i Centerpartiet på att det ska bli enklare och billigare att leva klimatsmart. Numera kan alla Järfällabor avgiftsfritt ansöka om bygglov för solceller. Samtidigt har solcellsindustrin blivit allt större och viktigare i vår kommun. Det är en positiv utveckling vi är stolta över.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Centerpartiets arbete att bevara Fastebol- och Vårbergaskogen. Järfällas naturområden är guldkorn som gläder många och ska få göra även i framtiden. Därför behövs en fortsatt C-märkt politik för Järfälla.

- Aphram Melki (C) gruppledare och kommunalråd i Järfälla, med ansvar för integr­ation och mottagande, samt ordförande i Miljö- & bygglovsnämnden.

[Nr 2 Järfällabladet 2018]

Relaterade nyheter