Ge barnen en framtid!

Bild

Det sägs så ofta att barnen och våra ungdomar är det viktigaste vi har. Att det är de som är framtiden. Tyvärr rimmar inte alltid verkligheten med dessa påståenden. I dag drabbas allt för många elever av psykisk ohälsa, av att inte nå studieresultat som ger de en framtid och de drabbas ofta av mobbning inom skolan. Den trenden måste vändas, så alla barn och unga har chans till en god skolgång.

Det finns starka samband mellan en god psykisk hälsa och möjligheten att ta till sig kunskap och nå
sina utbildningsmål. Tyvärr så finns ofta inte resurser tillgängliga för att alla barn ska kunna uppnå sina utbildningsmål. Så för att de som behöver hjälp ska kunna få det snabbt behövs en elevhälsovård och skolhälsovård i toppklass. I denna vård ska det för elevernas skull finnas tillgång till skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer på varje skola. Vi vill se en stärkt och utbyggd elevhälsa.

Det behövs också en bättre samverkan mellan skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen för att barn och unga ska få rätt vård och stöd. Elevhälsans förbyggande arbete är ett viktigt verktyg för att upptäcka elever som mår dåligt. Vi vill att en screening av den psykiska hälsan görs vid den vanliga hälsokontrollen hos elevhälsan. Då kan man tidigare fånga upp barn som riskerar att må, eller redan mår, dåligt. Genom att bredda elevhälsan med digitala medel blir det lättare att nå elever i hela kommunen.

Centerpartiet vill att ett större ansvar vilar hos rektorerna för att avgöra hur mycket personal som elevhälsan på skolan ska ha. Det är rektorerna som har bäst inblick i de problem som finns på dennes skola och därmed den som är bäst lämpad att ta ansvaret. Utöver det vill vi i Centerpartiet att ideella krafter tas till vara i större utsträckning. Goda verksamheter som finns i civilsamhället ska kunna få stöd av kommunen så att dessa kan utvidga sina aktiviteter. Vi tycker att det ska vara möjligt för ideella aktörer som lever upp till kraven på demokrati och allas lika värde att i framtiden bedriva fritidsgårdar via t.ex. IOP-avtal. Järfälla har inte råd att inte ta alla goda krafter till hjälp för att ge våra ungdomar den framtid de förtjänar.


Mona Safa (C), Ledamot Barn och ungdomsnämnden
Aphram Melki (C), Gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.