FÖR EN JÄMLIK VÅRD!

Bild

Vården i Järfälla behöver bli mer jämställd. Den behöver bli det, inte bara för att det är rätt, utan också för att det är det mest ekonomiskt hållbara. Felbehandlingar ochsjukskrivningar ger kostnader för samhället för miljarder, men den största kostnaden för dessa felbehandlingar bärs av vårdtagaren som i större utsträckning är en kvinna än en man.

Vi i Centerpartiet vill att det startar en gynekologimottagning i kommunen, gärna i Jakobsbergs sjukhus. Som det är nu behöver kvinnor i vår kommun ta sig till andra delar av regionen för att få en gynekologisk undersökning. En undersökning som kan rädda liv! Vi kan inte acceptera att kvinnor inte får vad som borde ses som möjligheten till en basal vård inom sin egen kommun.

I en enkät i Aller Media framkom det att var fjärde kvinna gav upp sina försök att boka tid hos en gynekologimottagning för att tillgången av tider är så dålig. I Järfällas fall är det inte bara den generella bristen på tider som är problemet utan även det att kvinnor ska hinna ta sig till en
mottagning på annan ort och samtidigt få hennes livspussel att gå ihop. Ett resultat kan bli att sjukdomar upptäcks sent med onödigt lidande för kvinnorna och onödiga kostnader för samhället som följd. Vården för kvinnor i Järfälla kan inte anses vara av god kvalitet eller jämlik så länge basala vårdinrättningar inte finns att tillgå. Ett viktigt steg mot ökad jämlikhet i kommunen vore ett etablerande av en gynekologimottagning i Jakobsberg.

Mona Safa, Pamela Salazar och Zunnaira Beenish (C),
Centerkvinnorna i Järfälla

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.