Tony Haddad

Personbild


Kommunalråd, Ordförande i Planutskottet, Första vice ordförande i Tekniska nämnden, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ledamot i JHAB, Ledamot i Ålstavägen 18A

Om mig:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.