• / Nyheter
  • / C vill bygga simhall under mandatperioden

C vill bygga simhall under mandatperioden

Centerpartiet på Lidingö har tagit del av stadens badhus-utredning som presenterades förra veckan. Vi välkomnar utredningen som utgör en bra grund för det fortsatta arbetet.

Centerpartiet har i samarbete med IFK Lidingö Simklubb kommit fram till att en ny simhall skall vara en modern klimatsmart anläggning med låga driftskostnader som har en tydlig prioritering av hälsa, motion och idrott. Simhallen ska bli en naturlig samlingsplats med utrymme för socialt umgänge för idrottare, familjer och andra gäster. Det skall vara enkelt för barn/ungdomar att själva ta sig till och från simhallen med kollektivtrafik. Det ska vara smidigt och säkert att lämna/hämta och parkera med bil.

Centerpartiet hoppas att den nu lämnade utredningen kan bli ett avstamp för en djupare analys som kan föra frågan vidare med beredning, planering och finansiering av ny simhall. Vi önskar en nedbrytning av kostnader så att olika alternativa ambitionsnivåer kan belysas. En tydlig kravspecifikation på en miljösmart simhall på Lidingö bör göras.

Centerpartiet gruppledare Kent Ivarsson och Rolf Hattenbach ledamot i Kultur och Fritidsnämnden säger i en kommentar:

”Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker på ett öppet och transparant sätt med en tydlig ambition att bygga en ny simhall efter fastställd tidplan med start inom mandatperioden. Staden bör snabbt knyta till sig expertkunskap för arbetet. Vi vill att det bildas en politisk referensgrupp med representation från såväl majoritet som opposition. Vi är öppna för förslag och diskussion om placering, innehåll, kostnad och drift samt finansiering av en ny simhall. Vi vill därför involvera föreningar, näringsliv samt intresserade Lidingöbor i arbetet. En ny simhall är en angelägenhet för många på Lidingö. Därför vill vi bygga en ny simhall under mandatperioden”

Information lämnas av

Kent Ivarsson

mobil 0735447837

Rolf Hattenbach

mobil 0706871881