Vår politik

Vi älskar vår gröna ö med småstadskänsla och finns över hela ön. Vi är det lokala partiet i din stadsdel! Det som driver oss är att göra Lidingö ännu bättre för alla oss som bor här! Det gäller i såväl stora som små frågor. Vi vill se ett nytt ledarskap med fokus på samarbete - inte maktkamp.

 • Höj andel utbildad personal i förskola och i äldreomsorg
 • Sätt in åtgärder för levande vatten på och runt ön
 • Satsa på idrott för alla Lidingöbor
 • Skapa 15-min-staden genom att utveckla med småstadskänsla

sol-has-bg sol-light-text

Samarbete - inte maktkamp

Det är dags för ett nytt ledarskap som satsar på samarbete istället för maktkamp. Genom att lyssna på Lidingöborna även mellan valen får vi bättre beslut och slösar mindre med dina skattemedel.

 • Stoppa slöseriet i stadsplaneringen där tiotals miljoner slösats bort i utvecklingen av Centrum utan att något hänt
 • Effektivisera den politiska ledningen med färre kommunalråd och lägre arvode
 • Fler och djupare dialoger med möjlighet för Lidingöbor att påverka utvecklingen mellan valen

Trygghet för alla på ön

Vi vill ha trygghet för alla på ön. Att prioritera skola och omsorg är en nyckel för att nå dit.

 • Satsa på en skola som lär för livet med högre andel utbildade förskolelärare
 • Skapa en hemtjänst som har tid för dig som äldre och där all personal i omsorgsdelen är utbildade undersköterskor
 • Ta krafttag för att stoppa våld i nära relationer
 • Verka för lokala områdespoliser på ön
 • Skapa säkra skolvägar för barn
 • Gynna företagande och säkerställ blandade boendeformer för levande stadsmiljöer

En klimatsmart och grön ö

Vi vill förbättra vattenkvaliteten, skydda mer natur och höja ambitionen i klimatarbetet. Så blir Lidingö en klimatsmart och grön ö.

 • Levande och friskt vatten med dagvattendamm, våtmark och aluminiumfällning i Kyrkviken
 • Fossilfritt Lidingö 2040 genom koldioxidbudget med åtgärdsplan
 • Utökade naturreservat och insatser för biologisk mångfald som värnar naturen på ön

Hälsans ö på riktigt

Med fler idrottsytor, kulturverksamheter och insatser emot psykisk ohälsa kan Lidingö bli hälsans ö på riktigt.

 • Investera i idrottscampus Högsätra för att stärka idrottsföreningarnas möjlighet att utvecklas
 • Utöka tillgänglighet till teater, musik och konst för barn och unga genom kulturpeng
 • Satsa på förebyggande arbete för unga - med insatser från tidig ålder

Det lokala partiet i din stadsdel

Vi tror på beslut nära dig. Vi brinner för att förbättra Lidingö i stora och små frågor i just din stadsdel.

Vår politik A-Ö

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.