Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Din stadsdel

Din stadsdel

Bild

Stör du dig på att det finns för få parkeringsplatser i ditt kvarter?
Eller att det plogas för sällan? Kanske har du en idé hur ditt område kan förbättras?
Centerpartiets lokala kontaktpersoner lyssnar på dina synpunkter eller idéer. Hör bara av dig till oss, så lyfter vi frågan vidare in i politiken. Kontaktuppgifter finns nedan.

Om det inte finns någon kontaktperson i din stadsdel, går det bra att höra av sig till John Hultengård, politisk sekreterare, på john.hultengard@centerpartiet.se

STICKLINGE/ISLINGE

Patrik Buddgård
Mejla Patrik eller ring 070 - 257 60 36

NÄSET-BO

Michael Lagerkvist
Mejla Michael

CENTRUM

Emanuel Örtengren
Mejla Emanuel

RUDBODA/ELFVIK/ASKRIKE

Helene Strömqvist
Mejla Helene

KYRKVIKEN

Lotta Morger
Mejla Lotta

Lotta Cavalli-Björkman
Mejla Lotta

HERSBY/MOSSTORP

Ann-Kristin Hånnberg
Mejla Ann-Kristin

HERSERUD

Carin Bauer
Mejla Carin Bauer

Magnus Magnusson
Mejla Magnus

MOSSTORP/HÖGSÄTRA

Kent Ivarsson
Mejla Kent

DALÉNUM

HÖGBERGA/BREVIK

Bertil Persson
Mejla Bertil

EKHOLMSNÄS/KILLINGE

Anders Öhrström
Mejla Anders

Christina Wahlström
Mejla Christina

Linda Elers
Mejla Linda

GÅSHAGA

Britt-Marie Lindblad
Mejla Britt-Marie

Patrik Buddgård
Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Tor von Sydow
Ordförande Centerpartiet Lidingö, ledamot Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen