Frågor och svar om Spårväg City

I år skulle Lidingöbanan ha kopplats ihop med Spårväg City enligt ursprunglig plan. Tyvärr blev det inte så. Spåren mellan Djurgårdsbron och Ropsten är inte ens påbörjade. Vi frågar gruppledare Patrik Buddgård om Spårväg City:

Kommer Spårväg City bli av?

Min bedömning är att Spårväg City hänger löst då landstinget har stora investeringar på sitt bord och begränsade resurser. När nu Sverigeförhandlingarna kommer med stora tunnelbaneprojekt som landstinget ska vara huvudfinansiär till ligger Spårväg City risigt till. Utbyggnaden av Spårväg City kommer tidigast igång efter 2020 enligt Stockholms läns landstings senaste budget. Den har ju senarelagts ett flertal gånger. Alla partier på Lidingö måste driva på och kräva att Spårväg City blir av för att det ska kunna bli verklighet!

Vad gäller? Har staden något avtal om Spårväg City eller inte?

2009 skrev staden och SL ett avtal för upprustningen av Lidingöbanan som bland annat innehåller förberedelser inför sammankoppling med Spårväg City. En del handlar om marköverlåtelser Lidingö Stad har gjort för att ge plats för spårvagnsdepån som nu byggs i Aga. Tyvärr är avtalet inte bindande för SL när det gäller genomförandet av Spårväg City. Redan när beslut togs i Kommunfullmäktige påtalade Centerpartiet risken med ett otydligt avtal där det inte står vad som händer om Spårväg City blir försenat eller inte blir av. Vi ville att avtalet skulle förtydligas, det gjorde tyvärr inte majoriteten.

Men depån är väl byggd för att rymma Spårväg Citys vagnar…?

Ja! 30 vagnar kommer att få plats när depån är klar. Lidingöbanan har dock bara sju... Det är oerhört viktigt att majoriteten på Lidingö nu ligger på SL och landstinget för att satsningen ska fullföljas, annars har skattebetalarnas pengar slösats på onödiga investeringar. De måste ligga på bland annat i samband med Sverigeförhandlingarna.

Hur mycket pengar har lagts ner i förberedelser inför Spårväg City?

Depån i Aga kostar 902 miljoner, upprustningen av Lidingöbanan 820 miljoner och Lidingö Stad har sponsrat en vagn för 30 miljoner. Detta blir totalt 1,75 miljarder kronor! Till detta kommer kostnader i förberedelserna av nya Lilla Lidingöbron samt de förberedelsearbeten som görs i Stockholm vid Sergels Torg och Strandvägen.

Vad kostar det att färdigställa sträckan Ropsten till Djurgårdsbron?

Produktionskostnaden är beräknad till 1,4 miljarder i 2014 års penningvärde. Detta kan jämföras med tunnelbana till Lidingö för 2,9 miljarder som inklusive kringarbeten enligt senaste bedömningen kommer kosta 4 miljarder.

Hur arbetar Centerpartiet på Lidingö för att Spårväg City ska bli verklighet?

Vi trycker på alla knappar vi kan. Centerpartiet både på Lidingö och i Stockholm har lämnat in interpellationer till respektive Kommunfullmäktige där vi frågar hur majoriteterna arbetar för att Spårväg City ska bli verklighet, vi har även kontakt med landstinget och försöker dessutom skapa opinion så att de investeringar som gjorts inte slösas bort!

Vad skulle vara fördelarna med att förverkliga Spårväg City?

Det skulle skapa fler alternativa vägar in till city och därmed minska sårbarheten och öka attraktiviteten i kollektivtrafiken. Spårväg City skulle ge en direktanslutning in till city för södra Lidingö utan byten. Dessutom skulle den trafikförsörja nya Norra Djurgårdsstaden samt binda ihop den nya stadsdelen med Lidingö.

Vi arbetar för att Spårväg City ska bli verklighet!