• / Nyheter
  • / Lidingö långt ner i skolranking - Samtidigt sparar Majoriteten på skolan

Lidingö långt ner i skolranking - Samtidigt sparar Majoriteten på skolan

I färsk statistik från Lärarförbundet framgår att Lidingö är en av de tio kommuner i Sverige som ger minst resurser till undervisning, är näst sämst i andel utbildade lärare och i totaltranking hamnar Lidingö på plats 197 av 290 kommuner. Samtidigt väljer majoriteten att inte höja skolpengen för 2020. Detta slår framförallt mot friskolor som kan komma att behöva skära ned på sin verksamhet. Centerpartiet på Lidingö vill istället höja skolpengen.

Det är viktigt att Lidingös elever får en trygg och kvalitativ utbildning. För det krävs att staden satsar långsiktigt på undervisningen, med behöriga och engagerade lärare som ges rätt förutsättningar att göra sitt jobb. Centerpartiet ser hur majoritetens nedskärningar bland annat slår mot friskolor som Utsikten Ur & Skur som Mitt i Lidingö tidigare rapporterat om.

I Lärarförbundets ranking hamnar Lidingö näst sist av alla Sveriges kommuner i andel behöriga lärare. Att ha behöriga lärare är oerhört viktigt för att säkra en god kvalité på undervisningen och för att eleverna ska nå sin fulla potential. Vidare är man en av de kommuner som satsar minst på skolan och totalt hamnar kommunen på plats 197 av 290.

I det budgetförslag majoriteten lagt fram för 2020, skriver majoriteten att Lidingö ska ha ”Sveriges bästa utbildningsverksamhet”. Centerpartiet menar att det krävs tillskott för att klara att nå dit, inte nolluppräkning som i praktiken innebär neddragning eftersom lärarnas löner ökar årligen. Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö, säger:

"Majoriteten säger sig vilja ha Sveriges bästa skolor på Lidingö. Trots det skär man ner på skolan i sitt budgetförslag genom att inte ge kompensation för ökade lönekostnader. Detta samtidigt som lärarförbundets ranking visar att vi är näst sämst i Sverige i andel utbildad personal och bland de 10 kommuner som ger sämst med resurser till utbildning. Vi är långt från bästa skolkommun. Ord och handling från majoriteten stämmer inte överens."

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Här kan man läsa hela rankningen.