Centern möter: Baggeby servicehus

På Baggeby finns ett av två servicehus för äldre på Lidingö. Här arbetar uppemot 50 personer som brinner för att ta hand om Lidingös äldre. Genom att ha sjuksköterskor, hemtjänst och sociala aktiviteter ges de äldre goda möjligheter till en trygg och meningsfull vardag.

Vi möter upp Peter Mikkelsen som är enhetschef på Baggeby Servicehus utanför ingången. Väl inne på servicehuset får vi se den fantastiska utsikten som de boende har, som sträcker sig från Baggeby och över Värtan hela vägen bort till Ropsten och Hjorthagen. Vi sätter oss inne på Peters kontor med en kopp kaffe.

Peter berättar att man på servicehuset har drygt 90 lägenheter, där nästintill alla utom en handfull alltid är uthyrda. Man riktar främst in sig på äldre över 65 år, med hjälpbehov inom ramen för hemtjänst. De flesta som bor här klarar sig bra, men har vissa behov. De känner sig otrygga i sin närmiljö, där de inte är säkra på när de får hjälp om de trycker på sin larmknapp eller att de kan få vård när de behöver det. På Baggeby har de tillgång till allt detta och mer därtill; man har två sjuksköterskor som arbetar heltid, en fysioterapeut och en arbetsteraput på deltid samt hemtjänstpersonal som hjälper de äldre flera gånger om dagen.

För att ge en ännu starkare känsla av trygghet och att bygga tillit, arbetar man med kontaktpersoner för de äldre. Genom att sträva efter att ha samma personer som kommer dag- och natt, lär sig personalen om de äldres behov, samtidigt som de äldre känner en trygghet i att lär känna hemtjänstpersonalen. Man arbetar också aktivt för att aktivera de äldre och ge den social stimulering. Varje dag har man fika klockan 14, på fredagar har man mingel med vin och snittar, ett par gånger per år har man gudstjänst och man ser till att ha säsongsbaserade evenemang, såsom midsommar- och julfirande.

Under Peters ledning har Baggeby Servicehus en mycket låg personalomsättning. Verksamheten bedrivs mycket kostnadseffektivt, där omsättningen låg i princip på det man hade budgeterat för. Vi blev mycket imponerade av den fina verksamhet som Peter Mikkelsen och hans anställda bedriver. Vi riktar ett stort tack till Peter och hans team för att vi fick komma och besöka Baggeby Servicehus!

Här kan du läsa om fler spännande möten