ALLIANSEN VILL VÄNDA UTVECKLINGEN I FISKSÄTRA

Nackas Alliansmajoritet presenterar idag ett samlat program för utveckling av Fisksätra, ”Framgång Fisksätra”. Programmet är brett och långsiktigt och handlar om att stärka Fisksätra med fler jobb, nya bostäder, en riktigt bra skola och på olika sätt öka tryggheten. Partierna vill satsa 10 miljoner kronor extra i år, varav 7 miljoner ska gå till att förstärka språkstödet i skolor med många elever med utländsk bakgrund.

Bakgrunden är att situationen är sämre i Fisksätra än i övriga Nacka. Arbetslösheten i Fisksätra är hög, ohälsan stor och otryggheten utbredd. I höstas klassade polisen Fisksätra som ”utsatt område” och förra veckan sköts en ung man ihjäl på öppen gata. Nu presenteras ett program i 27 punkter, som man arbetat med sedan i höstas. Alliansen sträcker också ut en hand till andra som kan och vill bidra i utvecklingen – polisen, idrottsföreningar, skolan, fastighetsägare, samfund och andra.

- Vi behöver öka insatserna och satsningarna i Fisksätra. Det finns utmaningar som vi behöver fokusera på för att skapa ett tryggare och vänligare Fisksätra, ett Fisksätra där vi bygger vidare på det positiva så vi kan vända utvecklingen för både de boende i stadsdelen som för hela Nacka, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Klicka här , 185.4 kB. för att läsa det fullständiga programmet.