vår politik

 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Det är ett ställningstagande vi aldrig kompromissar med och som genomsyrar allt Centerpartiet gör och allt Centerpartiet står för.

Centerpartiet i Nacka tror på varje människas kraft och förmåga att själv forma sin egen framtid. Därför är vi övertygade om att makten ska finnas så nära människan som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är också därför vi vill bevara våra hotade ekosystem, som är den absoluta förutsättningen för människans frihet och välfärd.

Johan Krogh
Kommunalråd
Emma Eide
Gruppledare
Fredrik von Matérn
Politisk sekreterare
Hanna Edwards
Politisk sekreterare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.