Nacka
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Bild

Vi i Centerpartiet i Nacka brinner för en god miljö, mesta möjliga valfrihet, genomgående hög kvalitet och företagarfrågor.

Människors lika rätt och värde

Centerpartiets vision för Nacka grundar sig på vår övertygelse om alla människors lika rätt och värde. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga drömmar oavsett kön, ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi tar jämställdheten på allvar och vill att alla människor ska ges möjlighet att forma sina egna liv utifrån sina förutsättningar och möjligheter.

Alla ska kunna trivas och utvecklas i Nacka

Centerpartiet strävar efter en hållbar utveckling där vi brukar naturens resurser utan att förbruka dem. Alla människor, oavsett behov, bakgrund och inkomst – ska kunna bo, leva, arbeta och trivas i Nacka. Vi vill att nackaborna ska ha mycket att säga till om i sin vardag. Nackaborna ska få bättre kontakt med näringslivet och få mer hjälp och stöd i att starta och driva företag.

Kommunen ska gå före och agera för ett jämställt arbetsliv. Vi vill fortsätta se att kommunen tar tillvara på mångfaldens möjligheter - alla ska få bidra utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Centerpartiet vill ha ett inkluderande Nacka.

Valfrihet och självbestämmande

Centerpartiet värnar nackabornas möjlighet att själva välja vilken förskola eller skola barnen ska gå i, vilken hemtjänst som komma hem eller vilket äldreboende man vill bo på. Det är viktiga principer för Centerpartiet. Vi vill se självbestämmande i fokus men inser samtidigt att valfrihetssystemen kontinuerligt måste ses över och anpassas för att bli ännu bättre och kostnadseffektiva. Vi vill se till att vård, omsorg, skola och förskola finns på plats när och där det behövs – nära dig. Vi vill ha fokus på att privata och kommunala aktörer levererar skola och omsorg med hög kvalitet och goda resultat för skattepengarna. Bästa kvalitén och tillgängligheten får vi genom att det finns både privat och kommunal verksamhet att välja mellan.

Bygg ut med omsorg om miljö och natur

Vår vision för Nacka är att vi ska bygga fler bostäder men med bevarade grönområden och naturreservat och samtidigt se till att trafiken fungerar på ett effektivt och miljövänligt sätt med så liten energiåtgång som möjligt. Därför vill vi bygga en tät och levande stad med kvartersbebyggelse i olika områden från Nacka forum och in mot Stockholmsgränsen. I vår vision finns också utrymme för parker och mötesplatser och service av olika slag i stadsmiljön. Vi vill också bevara naturområden och få fram fler naturreservat. Centerpartiet har alltid ett offensivt miljöarbete i fokus i den fysiska planeringen.

Ansvarsfull ekonomi

Vi vill att Nacka kommun ska hushålla ansvarsfullt och långsiktig med medborgarnas skattepengar och ordning och reda ska vara viktiga ledord. Långsiktig balans i ekonomin skapar förutsättningar för utbyggd välfärd och en god livsmiljö. Därför är det är viktigt att kommunen sköts effektivt och skattebetalarna får bra service med hög kvalitet.

Vill du läsa mer finns hela vårt valprogram inför valet 2014 i pdf-format denna länk!

Har du några frågor, funderingar eller vill bli medlem? Tveka inte att höra av dig till oss på mail: nacka@centerpartiet.se