Sveriges grönaste storstadskommun

sol-has-bg

Nacka är en grön och blå kommun och det ska den fortsätta att vara. Närheten till skogen och vattnet gör sig hela tiden påmind. Var du än befinner dig är det aldrig långt till en skogsdunge eller ett dopp i det blå. Centerpartiet håller med om det som de flesta Nackabor gör uttryck för – att närheten till naturen är Nackas främsta styrka. Vi har aktivt under många år arbetat för att inrätta nya naturreservat för att säkerställa att alla Nackabor har tillgång till nära natur.

Naturen finns till för alla och vi tycker därför att det är viktigt att den är tillgänglig. Vi vill tillgängliggöra kommunens naturreservat bättre och se till att alla, oavsett funktionsförutsättningar, får möjlighet att vistas ute i kommunen naturreservat. Vi tycker också att naturreservaten ska vara självklara utflyktsmål för barnfamiljer, skolor och äldre. Det är därför vi vill se till att det finns grillplatser, vindskydd och andra spännande aktiviteter som lockar till utflykt och rörelse.

I Nackas naturreservat vill vi se fler betande djur. Det är bra för den biologiska mångfalden men också ett trevligt och lärorikt inslag i mångas vardag. Betande djur minskar behovet av maskiner och är både tysta och miljövänliga. Vi vill också se fler bikupor på kommunens mark.

När Nacka växer med nya bostäder och kontor är det viktigt att det gröna bevaras och förstärks. Därför vill vi arbeta mer med verktyg som exempelvis grönytefaktor som innebär andel grönska och ekosystemtjänster i förhållande till byggnation. Vi lovar också att minst halva Nacka alltid kommer att vara grönt. Större naturområden som är av särskild betydelse ska skyddas som naturreservat och Centerpartiet har en tydlig målsättning att bilda fler naturreservat i kommunen. Baggensstäket och den västra delen av Ryssbergen är exempel på områden vi vill se som naturreservat. Vi vill också säkerställa att Skuruparken bevaras som grönområde genom skydd i översiktsplan.

Centerpartiet vill:

  • Att Ryssbergens naturreservat ska utökas med marken väster om nuvarande reservat.
  • Skydda Baggensstäket som ett kombinerat natur- och kulturreservat.
  • Anlägga fler strandpromenader för att tillgängliggöra Nackas stränder.
  • Att minst halva Nacka ska vara grönt.
  • Bevara och utveckla de biologiska spridningssambanden.
  • Slå vakt om den nära naturen.
  • Möjliggöra för att fler betande djur på Nackas grönytor.
  • Se fler tillgängliga grill- och utflyktsplatser i alla naturreservat.
  • Att kommunen plogar skridskobanor på Nackas sjöar och preparerar skidspår på både sjöar och land även i naturreservaten.
  • Se till så att det finns offentliga toaletter och sopsortering i anslutning till kommunens naturreservat.

Hans Peters
Kommunalråd, ordf. Natur och Trafiknämnden, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Johan Krogh
Biträdande kommunalråd, 1:e vice ordf. i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 1:e ersättare i kommuns...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.