VÄTGAS OCH VÄRLDSMILJÖ

Vätgas - Nyckeln till en framtida decentraliserad och småskalig energiförsörjning.

Internationella Miljödagen 2020

Centerpartiet i Nynäshamn har som tradition att varje år uppmärksamma Världsmiljödagen som är åerkommande varje år den 5 Juni.

Centerpartiet brukar anordna en utflykt, ett studiebesök eller ha någon aktivitet på tema miljö. Det har varit besök på forskningsstation, naturområden, lokala företag eller något annat som känts spännande och aktuellt och som passat in under temat miljö.

Detta år 2020 är ju ett annorlunda år då det gäller utflykter och sammankomster men Miljöfrågan som ligger oss så nära hjärtat, kanske är hetare än någonsin. Vi har sett och hört berättas om miljöeffekter som nedstängningar av samhällen har medfört med minskade utsläpp. Människor har på många platser i världen fått sett klara vatten och vyer som inte skådats på decennier.

Vätgas och miljö 

I mitten av februari anordnade vi i Centerpartiet i Nynäshamn en temadag i Sorunda Bygdegård där solenergi och vätgas blev huvudtemat. Det blev en spännande föreläsning av Sören Colbing från Solar Hydro Genesis  (SHG) som berättade och förklarade de fördelar som han såg med vätgas. Sören delade med sig av sina kunskaper på ett mycket varmt och engagerat sätt om beskrev möjligheter att använda vätgas som drivmedel på framför allt fartyg men även andra fordon. 

Vätgas kan användas för lagring av överskottsenergi från både solkraft, vindkraft och andra förnyelsebara energikällor. Att lagra energi i vätgas istället för i batterier gör det möjligt att lagra betydligt större energimängder. Vätgas kan också generera en mer decentraliserad och småskalig energilagring och skapa möjligheter att bli lokalt självförsörjande. Energilagring i vätgas kan också ske över längre perioder än exempelvis batterier. Våra  förnyelsebara energikällor levererar av naturen ojämnt med energi, utifrån att solen försvinner nattetid och det inte blåser alla dagar.  Vätgas kan därför bli nyckeln till vår framtida energiförsörjningen genom möjligheten att lagra överskottsenergin så att sommardagarnas sol kan lagras och istället användas under mörka och kalla vinternätter.

Centerpartiet i Nynäshamn finner det glädjande att nu även EU´s klimatkommissioner Frans Timmermans (socialdemokrat) ser och förespråkar vätgasens potential. Han tror att just vätgas kan bli en viktig pusselbit för att EU ska kunna klara framtidens klimat- och energiutmaningar. Han talar om en grön omstart av EU där vätgasen kan få en avgörande roll.

Detta vill Centerpartiet i Nynäshamn

Centerpartiet i Nynäshamn önskar att det även i vår kommun skulle gå att tanka fordon med vätgas. Vätgas skulle kunna göra det möjligt för en omställning av såväl transporter som för jordbruksfordon och andra tyngre fordon där batterier inte ses som effektiv eller ens möjlig lösning. Det finns runt omkring oss många ladugårdstak, ridhustak och andra potentiella platser för att tillvarata vår solenergi och även platser för vindkraft eller vågkraft. Energilagring i vätgas kanske skulle kunna göra hela eller stora vart fall delar vår kommun självförsörjande. En spännande tanke inte minst utifrån utmaningar som Norviks hamn och vår önskan om att vara en hållbar och miljösmart kommun samtidigt som vi vill ha ett blomstrande näringsliv och ett växande företagande.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7483900

Av Theresia Bergendahl för Centrpartiet i Nynäshamn 4 juni 2020