Våra politiker 2022-2026


 • Kommunfullmäktige: Ledamot Isa Wiman, Ledamot Peter Wahlquist, Ersättare Michaela Haga, Ersättare Bosse Lundin
 • Kommunstyrelsen: Ledamot Isa Wiman, Ersättare Ingemar Eriksson
 • Ledamot till kommunstyrelsen arbetsutskott, KSAU Isa Wiman
 • Ersättare till kommunstyrelsens tekniska utskott, KSTS Ingemar Eriksson
 • Byggnadsnämnden: Ledamot vice ordförande Joakim Tyrsköld, Ersättare Fredrik Simonsson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ordförande Isa Wiman, Ersättare Björn Pålhammar
 • Utbildningsnämnden: Ledamot Christian Jacobsen
 • Socialnämnden: Ledamot Michael Solander
 • Vård- och omsorgsnämnden: Ledamot Bo Lundin
 • Kultur- och fritidsnämnden: Vice ordförande Monica Hinders, Ersättare Henrik Olson
 • Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden: Ledamot Peter Wahlquist
 • Valnämnd: Ledamot Curt Riddarström, Ersättare Björn Pålhammar
 • Miljö- och klimatrådet: Politisk representant Isa Wiman
 • Viltvårdsrådet: Politisk representant Ingemar Eriksson
 • Bolag Österåkers vatten, Björn Påhlhammaer
 • Förtroendevald kommunrevisor, Christine Segard