Våra politiker

Anne-Li Hilbert, Gruppledare och Ordförande för Centerpartiet i Österåker

Anne-Li Hilbert, Gruppledare och Ordförande för Centerpartiet i Österåker


Representanter i
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och utskott

 • Kommunfullmäktige: Michaela Haga, Anne-Li Hilbert, Björn Pålhammar, Monica Hinders, Christine Segard
 • Kommunstyrlesen och dess utskott: Anne-Li Hilbert, Björn Pålhammar
 • Byggnadsnämnden: Lars Rutgersson
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Anne-Li Hilbert (ordförande), Bo Lundin
 • Förskole- och grundskolenämnden: Pontus Löfstrand, Mathias Olsson
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Christine Segard, Ingemar Eriksson
 • Socialnämnden: Christine Segard, Isa Wiman
 • Vård- och omsorgsnämnden: Bo Lundin, Monica Hinders
 • Kultur- och fritidsnämnden: Monica Hinders, Henrik Olson
 • Val- och Demokratinämnden: Curt Riddarström, Björn Pålhammar
 • Teknisk nämnd: Lars Rutgersson
 • Miljö- och klimatrådet: Anne-Li Hilbert
 • Integrationsrådet: Christine Segard
 • Tillgänglighetsrådet: Lars Rutgersson
 • Skärgårdsrådet: Joakim Ekelund
 • Viltvårdsrådet: Clas Boström