Våra politiker 2018-2022


 • Kommunfullmäktige: Ledamot Michaela Haga, Ledamot Björn Pålhammar, Ledamot Monica Hinders, Ersättare Christine Segard, Ersättare Pontus Löfstrand
 • Kommunstyrlesen: Ledamot Isa Wiman, Ersättare Björn Pålhammar
 • Byggnadsnämnden: Ledamot Joakim Tyrsköld
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ordförande Isa Wiman, Ledamot Björn Pålhammar
 • Förskole- och grundskolenämnden: Ledamot Pontus Löfstrand, Ersättare Jonas Andreasson
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Vice ordförande Christine Segard, Ersättare Ingemar Eriksson
 • Socialnämnden: Ledamot Christine Segard, Ersättare Bo Lundin
 • Vård- och omsorgsnämnden: Ledamot Bo Lundin, Ersättare Monica Hinders
 • Kultur- och fritidsnämnden: Vice ordförande Monica Hinders, Ersättare Henrik Olson
 • Val- och Demokratinämnden: Ledamot Curt Riddarström, Ersättare Björn Pålhammar
 • Teknisk nämnd: Ledamot Ingemar Eriksson
 • Miljö- och klimatrådet: Ordförande Isa Wiman
 • Integrationsrådet: Politisk representant Christine Segard
 • Tillgänglighetsrådet: Politisk representant Curt Riddarström
 • Skärgårdsrådet: Ordförande Joakim Tyrsköld
 • Viltvårdsrådet: Politisk representant Ingemar Eriksson