vår väg framåt

-med människan och miljön i fokus -

Välkommen till Centerpartiet i Österåker

Vi är stolta över vår kommun. Närheten till naturen, skärgården och storstaden ger en fantastisk livsmiljö. Här finns engagerade människor, ett blomstrande föreningsliv och ett starkt civilsamhälle. Österåker är också en kommun med många småföretagare, entreprenörer och eldsjälar som bidrar till jobb, tillväxt och framtidstro.

Ändå finns det många i vår kommun som inte har den där tron på framtiden som vi alla vill känna. Otrygghet och psykisk ohälsa är ett växande problem. Det finns de som inte känner att de kan förverkliga sina mål och sina drömmar. Höga boendekostnader och bostadsbrist gör det svårt för människor att flytta hemifrån eller flytta hit. Trängsel, otillräckliga kommunikationer, långa avstånd och brist på infrastruktur gör det svårt att hitta hållbara resvanor i vardagen.

Vi vill fortsätta ta ansvar och utveckla Österåker till en ännu bättre kommun. Ett samhälle där alla känner sig välkomna och delaktiga. Vi behöver olika typer av bostäder i olika storlekar. Österåker ska vara en trygg plats med god service och stort utbud under livets alla faser, oavsett om det gäller skola, vård, boende, kultur eller naturupplevelser.

Vi jobbar för en kommun där vi alla ska känna gemenskap och där vi alla behövs. Ett öppet och tryggt samhälle där människor möts över generationer oavsett bakgrund. Vi ska driva på för att kommunen ska ligga i framkant när det gäller innovativt tänkande, digitalisering och hållbarhetsarbete.

Vi står upp för ett öppet och inkluderande Österåker – ett Österåker som håller ihop och där alla kan växa och känna framtidstro.

 

Michaela Haga, Gruppledare i C Österåker, Ordförande i C Stockholms län

sol-has-bg

Senaste nytt från Österåker

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.