Fler miljösatsningar i budgeten för 2021

– Tillsammans kan vi i Alliansen hålla ekonomin fortsatt stabil, trots pandemin. Det är också glädjande med nya mål för ett giftfritt Salem, satsningar för bättre hälsa i Flaten samt ökade resurser för att Salem ska vara prydligt och inspirerande att komma hem till, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Budgeten innehåller bland annat:

  • Skärpta mål för energieffektivisering, hälsosam boendemiljö och giftfri miljö. Konkret med bland annat solceller och netto-noll-hus.
  • Satsning på att utbilda tjänstemän och förtroendevalda inom miljlö- och klimatfrågor.
  • Satsning på bättre hälsa i Flaten
  • Ökade resurser till skötsel av parker och grönområden

Läs hela budgetförslaget.

Vi i Centerpartiet kommer alltid att arbeta för långsiktiga och hållbara lösningar - socialt, ekonomiskt och för klimatet.

Kontakt
Raili Nilsson
raili.nilsson@centerpartiet.se