Vad kan Centerpartiet göra för mig?

Vi vill fortsätta arbeta för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Salem. En kommun där du trivs och vill bo, känner trygghet, tillit och framtidstro. Ett grönt, öppet och levande Salem som ger kraft åt varje människa att skapa sin egen framtid oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.

Vi ser och tar tag i de utmaningar som finns – oavsett om det handlar om att skapa fler jobb, göra Salem tryggare, rädda klimatet eller säkra framtidens välfärd. Vi slåss för de långsiktiga och hållbara lösningarna. Vi gör det i samarbete med andra och låter alla röster komma till tals. För dig. För Salems bästa.

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka! Engagera dig du också.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.