Salem
Centerpartiet lokalt

Tillsammans för ett grönT, Tryggt och medmänskligt salem

Centerpartiet är ett parti på framfart och med ett stadigt växande medlemsantal. Här i Salem jobbar vi för att förbättra på alla plan. Men vi vill veta vad just du tycker! Din åsikt är viktig och vi kan med hjälp av den driva på i kommunen. Bli medlem, kontakta oss och förmedla dina åsikter!

Läs mer om vår politiksol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.