BUDGETDAG- & FÖRTROENDERÅD

Onsdagen 18 september ersätts förtroenderådet med budgetdag. Vi startar kl 13.00 och räknar med att avsluta 20.00. Enklare förtäring finns. Plats meddelas vid anmälan. Anmälan är obligatorisk, gör den här.