Södertälje
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

Våra politiker

I Södertälje kommun är vi i Centerpartiet en del av den politiska majoriteten tillsammans med (S), (KD) och (Mp).

Vi är starkt representerade i de flesta nämnder, styrelser och bolag. Våra förtroendevalda i respektive område hittar du i högerkolumnen.

I kommunstyrelsen sitter gruppledare Tage Gripenstam som ordinarie ledamot och Nina Wahlin är ersättare.

Tage Gripenstam

Nina Wahlin