Våra politiker

I Södertälje kommun är vi i Centerpartiet en del av den politiska majoriteten tillsammans med (S), (2 oberoende KD), (V) och (Mp).

Vi är starkt representerade i de flesta nämnder, styrelser och bolag. Våra förtroendevalda i respektive område hittar du i högerkolumnen.

I kommunstyrelsen sitter gruppledare Tage Gripenstam som ordinarie ledamot och Nina Wahlin är ersättare.

Tage Gripenstam

Nina Wahlin

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.