Våra politiker

I Södertälje kommun är Centerpartiet ett aktivt och utmanande oppositionsparti, som arbetar för hela Södertäljes bästa.

Vi är representerade i de flesta nämnder, styrelser och bolag. Våra förtroendevalda i respektive område hittar du i högerkolumnen.

I kommunstyrelsen sitter gruppledare Tage Gripenstam som ersättare.

Tage Gripenstam

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.