välkommen till framtidens södertälje & ett nytt ledarskap!

Bild

Södertälje är en unik kommun. Tillsammans är vi 98 000 invånare i en internationellt präglad stad, en kommun mitt i en spännande utvecklingsprocess. Med en ovanlig kombination av människor med rötter i olika delar av världen. Här hittar vi internationella företag, Europas antroposofiska centrum, världshistoriska konstverk, Tom Tits Experiment, sportstjärnor, urnordiska sevärdheter, och unika naturtillgångar.

Södertälje har stora utmaningar framför sig för att kunna uppnå målen, bland dessa prioriterar Centerpartiet; skolan, att bekämpa arbetslöshet i alla sina former, att göra Södertälje till en, företagsvänligare, klimatsmart och hållbar kommun och att nolltolerans mot rasism, främlingsfientlighet och utanförskap är målet.

Vi är övertygade om att det som behövs för att bryta utanförskapet och för att möjliggöra fler och bättre jobb i Södertälje är en mer framtidsinriktad och flexibel arbetsmarknad. Vi måste också ha en öppnare syn när det gäller näringslivet i Södertälje med ett bättre bemötande av alla företag och en positiv attityd till företagande.

Dessutom är vi övertygade om att en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön och klimatet, och som värnar våra ekonomiska resurser och naturresurser är grunden för all bra tillväxt. Helhetsperspektivet och hållbar samhällsutveckling är två principer som genomsyrar Centerpartiets politik i kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer i Södertälje – Södertälje ska vara den mest klimatsmarta kommunen på alla områden.

Vi är övertygade om att Södertälje har det som krävs för att vara framtidens stad och vara en förebild i Sverige. Därför vill Centerpartiet att människor som valt att verka, leva och bo i Södertälje ska uppleva att de har makt att förverkliga sina drömmar. Vi vill stärka den enskildes möjligheter och ge goda förutsättningar för den enskilde att växa.

Vi är av den uppfattningen att det kommunala stödet ska underlätta för olika kulturområden så att de på ett enkelt och effektivt sätt når ut till många människor.

Frivilliga insatser bär upp det nätverk mellan människor som föreningslivet utgör. Deras insatser är en viktig motor för att utveckla ett livskraftigt Södertälje. Inte minst betyder de mycket för våra barn och ungdomar, för att skapa goda förebilder av vuxna som tar ansvar och engagerar sig som medmänniskor. Alltid angeläget, inte minst nu när vi upplever stora grupper som behöver vår solidaritet och en plats att förverkliga sina liv på.

Alla människor är lika mycket värda och unika. På den grunden ska kommunen främja mångfald, valfrihet och delaktighet. Kommunen ska bli tydligare i att klargöra medborgarnas ansvar, skyldigheter och rättigheter.

Vår framtidsvision är en stolt och förenad kommun med människor som jobbar tillsammans för att uppnå målet för en bättre vardag för alla.

Tage Gripenstam, gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.