Landstingets politiker måste satsa på att rehabilitera vårdutbudet i Södertälje

Landstingets ansvar för länsinvånarnas vård går inte att sälja ut. Det gäller också Södertäljeområdet.

Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet Södertälje

2017 har på många sätt varit ett mörkt år för vårdutbudet i Södertälje. Från fösta april fick invånarna i Stockholms län inte längre tillgång till rehabilitering på Vidarkliniken (numera Vidar rehab) i Järna. Landstinget sade upp ett 30-årigt samarbete med motiveringar som vid en närmare granskning inte visar sig hålla. Senare i april fick vi också reda på att Södertäljekirurgen skulle läggas ned. Anledningen var att landstinget inte genomfört upphandlingen på ett korrekt sätt.
Återigen försummelse av Landstinget, medan vårdföretag och patienter får ta konsekvenserna.

Nu har vi fått beskedet om att också Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje skall läggas ned. Landstinget har genomfört en upphandling, med inriktning på att minska antalet kardiologiska kliniker i länet från sex till tre. Konsekvensen blev att Hjärt- och kärlcentrum slogs ut.

Ett antal företrädare för Alliansen i landstinget och kommunen, bland annat undertecknad Tage Gripenstam, presenterade sin idé under rubriken "Den som har hjärtproblem ska erbjudas bättre vård".

Tanken är uppenbarligen att de lokala vårdcentralerna och deras husläkare ska kunna erbjuda mycket mer av kardiologisk vård än i dag och att därmed behovet av vård på specialklinik ska begränsas till särskilt svåra fall. En bra idé, men innan väl fungerande kardiologiska mottagningar, som Hjärt- och kärlcentrum, tvingas stänga måste vårdcentralerna ha de resurser som krävs för att ta ett ökat ansvar också för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Det borde ske i en ordnad och i förväg transparent process som ger trygghet och minskad oro hos patienterna inför för dem stora förändringar, ja livsavgörande förändringar. Landstingets beslut verkar inte ge några garantier för detta. Självklart är patienterna djupt oroade.

Landstingets ansvar för länsinvånarnas vård går inte att sälja ut. Det gäller också Södertäljeområdet.
Vi föreslår att landstinget tar upp en förhandling med Hjärt- och kärlcentrum, och andra kliniker i samma situation, för att säkerställa att klinikerna, när nuvarande avtal löper, ut kan erbjuda i huvudsak samma medicinska service som för närvarande. Kanske inom ramen för det nya vårdvalet klinisk fysiologi.

Sedan kan en successiv anpassning ske till förändrade förutsättningar. Landstinget måste kunna garantera att den planerade omläggningen inte leder till några försämringar för patienterna ens övergångsvis.

Alliansens ledande företrädare i kommunen har deklarerat att man står på Södertäljes sida i denna fråga. Vi förutsätter nu att man kraftfullt kommer att driva detta gentemot partivännerna i landstinget. Vi väntar också på ett motsvarande besked från de rödgröna partierna, som ju delar ansvaret för vad som händer i detta fall.

På motsvarande sätt föreslår vi att landstinget öppnar dialog med Vidar rehab och om möjligt också med Södertäljekirurgen för att klara ut förutsättningarna för att ånyo göra dessa klinikers mycket uppskattade och framgångsrika behandlingar tillgängliga för Södertäljes och Stockholms läns innevånare.

Landstingets ansvar för länsinvånarnas vård går inte att sälja ut. Det gäller också Södertäljeområdet.

Allan Sundqvist
patient vid Hjärt- och kärlcentrum och tidigare kommunalpolitiker (C)

Pär Granstedt
patient vid Hjärt- och kärlcentrum och tidigare kommunalpolitiker (C)

Tage Gripenstam
gruppledare (C) i Södertälje och landstingskandidat