Vi bildar ny majoritet i Södertälje tillsammans med (S), (KD) och (Mp)

Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet i Södertälje, meddelar idag att Centerpartiet bildar majoritet i Södertälje kommun tillsammans med (S), (KD) och (Mp).

Idag tisdag 25 september kl 10.00 meddelade Tage Gripenstam (c), Boel Godner (s), David Winerdal (kd) och Hanna Klingborg (mp) att vi tillsammans bildar ny majoritet i Södertälje kommun.

Det här är fantastiskt spännande och en ny möjlighet för Centerpartiet att aktivt utveckla Södertälje kommun med vår politik som grund.

Tage Gripenstam
Gruppledare