Tillåt skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret

Redan 2015 skrev Centerpartiet att skyddsjakt omedelbart skulle utlysas för att avliva vargarna och nu kräver vi att länsstyrelsen omedelbart beslutar om skyddsjakt på alla vargar i Sjundareviret.

Frågan om vargar eller inte i Sjundareviret kvarstår. Det som hände på Molstaberg gård visar att det är direkt olämpligt att låta varg etablera sig i tätbebyggda områden med för små skogarealer och många djuruppfödare, hundar och hästar.

Det handlar om mer än skyddsjakt, det ska helt enkelt inte finnas viltlevande varg i tätbebyggda och brukade områden. Det som står till buds nu är skyddsjakt för att bli av med problemen.

Nu har ytterligare en fårbonde, i Agdala, avvecklat sin verksamhet och vargen rör sig ogenerat i tätorter och stadsdelar där en och annan katt och hund anfallits och strukit med. Det här kan inte få fortsätta. Även om det nu beslutas om att på allvar minska vargstammen i Sverige så är inte tätbebodda och brukade marker lämpliga för en livskraftig vargstam.

Det kan heller inte vara rimligt att stängsla in allt för att skydda sig mot vargen. Den logiska frågan är, när blir vargstammen så stor, likt vildsvin, att den står helt utom kontroll? De här vargarna är uppenbarligen inte tillräckligt skygga och lär ut det beteendet till sina valpar så, som sagt, hur länge dröjer det innan vi får freda oss själva och inte bara våra tamdjur?

Det är inte försvarbart att djuruppfödare ska behöva betala ett så högt pris för uppfödning av rovdjur. Det finns inga krav på djurägare att hålla djur utestängda däremot instängda. Det enda rimliga är att staten/länsstyrelsen inte bara finansierar utan också bygger de så kallade vargstängslen – om varg ska få finnas.

Att naturvårdande myndigheter tänker mer på staket än människor, tamdjur, hundar, det rörliga friluftslivet visar bara på en naiv respektlöshet. Människor blir hämmade i sin relation till naturen, på fritiden och i yrket, ja till och med rädda.

Vår representant i viltvårdsdelegationen föreslog för flera år sedan att man skulle ta bort hela Sjundareviret. Då sa länsstyrelsen att så drastiskt kunde man inte gå fram. Nu ser vi resultatet. Och vi fortsätter därför hävda att Sjundareviret inte har någon plats och att den vargflocken ska tas bort.

Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet i Södertälje
Per-Anders Fritshammar, ordförande Järna-Vårdinge Centerpartiavdelning
Håkan Ekstrand, gruppledare Centerpartiet i Gnesta
Ola Berglund, gruppledare Centerpartiet i Nykvarn