Kretsstyrelsen

Ledamöter

Jonas Riedel, ordförande

Lars Kallander

Josefin Silverfur

Oscar Berggren

Anna Liljeqvist

Amela de la Cruz

David Hallgren