Kretsstyrelsen

Ledamöter

Jonas Riedel, ordförande

Anna Juhlin, vice ordförande

Oscar Berggren

Mårten Lotsander

Camilla Bohm Coleman