Kretsstyrelsen

Ledamöter

Jonas Riedel, ordförande

Anna Juhlin, vice ordförande

Paulina Pyhäjärvi

Anna Liljeqvist

Oscar Berggren

Amela de la Cruz