VÅR POLITIK

Centerpartiet vill:

  • Att Sollentuna ska vara en grön kommun med ett ambitiöst och målinriktat miljö- och klimatarbete.
  • Att varje elev ska få förutsättningar att lyckas i skolan. Alla skolor i Sollentuna ska hålla en likvärdig, hög kvalité.
  • Att förebyggande insatser som resurser till skolan, fritidsaktiviterer och arbetsmarknadsåtgärder ska vara ledande i trygghetsarbetet.

sol-has-bg sol-light-text

VI VILL GE KRAFT ÅT VARJE SOLLENTUNABO

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela Sollentuna att växa.

Alla människor, oavsett bakgrund, ska ges möjlighet att uppnå sina drömmar. Var man är född, sin bakgrund, familj, om man växt upp i ett välmående samhälle eller i ett utanförskapsområde ska inte vara ett hinder. Vi vill ge förutsättningar till människor att utifrån egen drivkraft och egna beslut kunna leva det liv som man önskar.

En enkel, grön och trygg vardag
Centerpartiet vill förenkla Sollentunabornas vardag. Det ska finnas bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik för att enkelt kunna gå till förskolan och lämna sina barn, cykla till skolan eller ta pendeltåget till jobbet. Det ska också vara smidigt att använda bilen när den behövs för att lösa vardagspusslet.

I skolan ska varje elev känna sig trygg och ges möjligheten att lyckas, oavsett om skolan ligger i Rotebro, Tureberg, Helenelund eller någon annan kommundel. Centerpartiet vill satsa på en likvärdig och kvalitativ skola i hela Sollentuna, på utbildningar som leder till jobb och en tät dialog mellan skola och näringsliv.

Efter skol- och arbetstid ska Sollentunabor i alla åldrar ges möjligheten till en meningsfull fritid genom ett varierat utbud av idrottsföreningar, kultur och aktivitetsbaserade fritidsgårdar. Ett aktivt kultur- och föreningsliv är viktigt för att skapa goda förebilder för unga, erfarenheter för de som står utanför arbetsmarknaden och ett inkluderande samhälle för de som nyss kommit till Sverige och Sollentuna.

Sollentuna ska vara en grön kommun. Vår natur ska bevaras och erbjuda alla Sollentunabor en paus från vardagen. Det ska vara enkelt att ta en promenad genom ett nära grönområde, motionera i ett av naturreservaten eller ta ett dopp i någon av våra sjöar. Vi vill fortsatt vara den gröna, drivande kraften i kommunens miljö- och klimatarbete.

Ett starkt samhälle som ger stöd till de som behöver
En god vård och omsorg och ett tryggt socialt skyddsnät är helt fundamentala delar i det svenska välfärdssamhället. Äldre och personer med funktionsvariationer ska få kvalitativ vård och omsorg utifrån sina behov och val. De Sollentunabor som behöver ska genom socialtjänsten erbjudas rättssäkert stöd.

Centerpartiet vill ge kraft till Sollentunabor som nyligen kommit till Sverige. Sollentuna ska erbjuda kvalitativ språkundervisning och en väg till arbete och gemenskap.

Vi vill se ett starkt samhälle och en stark ekonomi som klarar framtida utmaningar. Kommunalskatten ska vara låg men aldrig sänkas till en nivå som äventyrar kommunens möjligheter att på kort och lång sikt ge Sollentunaborna en service av hög kvalitet.

Centerpartiet vill stärka beredskapen i kommunen. Beredskapsplanen och kommunens förmåga att agera ska vara anpassad till rådande omvärldsläge så att alla Sollentunabor kan känna sig trygga och få stöd i kris.

Vi vill bygga vidare på de värderingar som gjort Sollentuna till en stark och bra kommun att leva i: frihet, trygghet, ansvar, öppenhet och tolerans. Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi positivt på framtiden. Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i Sollentuna.

Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje Sollentunabo.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.