ÅRSREDOVISNING 2023 ANTAGEN

Ikväll på kommunfullmäktige antogs årsredovisningen för år 2023.

Trotts tuffa ekonomiska tider avslutades 2023 starkare än förväntat. Alliansen tar ansvar för skattebetalarnas pengar och fortsätter hålla en ansvarfull ekonomi.

Alla tre kommunövergripande mål, trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation, är uppnådda för 2023.

Vi har genomfört viktiga satsningar på skola, socialtjänst och klimat. Vårt stora fokus på hållbar utveckling gör att vår kommun fortsätter att växa och utvecklas.

Några viktiga händelser från 2023:

  • Edsberg togs bort från polisens lista över utsatta områden, likasom den öppna drogscenen.
  • Arbetet med civilt och krisberedskap har prioriterats och målet med att ha en kommunövergripande beredskapsplan till årsskiftet uppnåddes.
  • Gymnasiebehörigheten ökade från 90,9% till 93,3%.
  • För att förbättra effektiviteten och kvaliteten inom vården har det gjorts satsningar på digitala verktyg.
  • En policy för hållbart byggande antogs.
  • En plan för vattenförsörjning utarbetades enligt lagstiftningen om allmänna vattentjänster.
  • Ökade insatser har satts för att stötta personer som bryter med kriminalitet, samt stöd till anhöriga.
  • Det lades ett uppdrag om satsa på fler kommunala sommarjobb till år 2024.
  • Det beslutades att ukrainska flyktingar ska få läsa på SFI.