Sollentuna
Centerpartiet lokalt
  • / Jonas Riedel

Jonas Riedel

Personbild


Gruppledare, Kommunalråd och Kretsordförande

Kommunalråd tillika gruppledare

Ordförande i klimatnämnden

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i kommunstyrelsen

Ordförande i kretsstyrelsen för Sollentunacentern