Sollentuna
Centerpartiet lokalt
  • / Josefin Silverfur

Josefin Silverfur

Personbild


Ledamot och kassör

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot tillika gruppledare i socialnämnden

Ledamot tillika kassör i kretsstyrelsen

Ersättare i klimatnämnden