Sollentuna
Centerpartiet lokalt
  • / Lars Kallander

Lars Kallander


Vice ordförande i kretsstyrelsen

Ledamot tillika vice gruppledare i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot tillika gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot i Sollentuna kommunfastigheter AB

Suppleant i Sollentuna stadshus AB

Kontakta Lars Kallander

Kontakta Lars

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....