Sollentuna
Centerpartiet lokalt
  • / Oscar Berggren

Oscar Berggren

Ledamot i kretstyrelsen

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot tillika gruppledare i utbildningsnämnden

Ledamot i utbildningsnämndens förskoleberedning

Ledamot i kyrkofullmäktige