Arbetsmarknad

Centerpartiet vill:

  • Utöka resurserna till yrkesvuxenutbildningen.
  • Ställa krav på behöriga lärare inom vuxenutbildningen.
  • Intensifiera kommunens arbete med sommarjobb.
  • Utöka Etableringslyftet.

sol-has-bg sol-light-text

COACHING OCH UTBILDNING FÖR FLER I ARBETE

I Sollentuna ska det vara enkelt att få ett jobb. Kommunen ska erbjuda vuxenutbildning och effektiv jobbcoaching för att fler ska få ett jobb att gå till.

Effektiv jobbcoaching
I Sollentuna ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, företag och andra aktörer som kan erbjuda en väg till arbete. Den kommunala satsningen Möjligheternas Kontor visar bra resultat och är en viktig satsning som vi vill fortsätta driva. Etableringslyftet stöttar idag effektivt utrikesfödda att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill utveckla konceptet och att inkludera fler grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I Sollentuna finns det många jobbcoachföretag som stöttar den som är arbetslös. Ett av dem är Möjligheternas Plats. De stöttar ungdomar i utsatta områden till studier eller arbete samt skapar möjligheter för en meningsfull fritid. Vi vill att kommunen fortsätter stötta Möjligheternas Plats verksamhet.

Satsningar på yrkesvuxenutbildningen
För den som behöver komplettera sina grundskole-, eller gymnasiestudier, vill läsa en yrkesutbildning eller skola om sig ska det finnas plats på en vuxenutbildning. Centerpartiet vill lägga mer resurser på vuxenutbildningen, i synnerhet yrkesutbildningarna, då det är utbildningar som leder till jobb.

Lika möjligheter för personer med funktionsvariationer
Vi vill att fler människor med funktionsvariationer ska få möjligheten att arbeta och studera. Då måste arbetsmarknaden bli mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga och möjligheten att studera vidare efter gymnasiesärskolan utvecklas.

Fler sommarjobb till Sollentunas ungdomar
Sommarjobb ger värdefull arbetslivserfarenhet för Sollentunaungdomar och referenser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill att Sollentunas modell för sommarjobb där kommunen betalar del av lönen för sommarjobb som ungdomar själv skaffat ska intensifieras. Kommunen ska dessutom bli bättre på att bidra med matchning till dessa jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.