Förebyggande arbete

Centerpartiet vill:

  • Satsa på förebyggande insatser så som en jämlik skola, en aktiv fritid och arbetsmarknadsåtgärder.
  • Arbeta tillsammans med Sollentuna kvinnojour mot våld i nära relation.
  • Fortsätta satsningen på avhopparverksamheten.
  • Fortsätta satsningen på en hedersvåldssamordnare.

sol-has-bg sol-light-text

TRYGGHET BÖRJAR MED SATSNINGAR PÅ BARN OCH UNGA

Ett brott som aldrig inträffar drabbar vare sig offer, samhälle eller gärningsman. Därför vill vi prioritera det förebyggande arbetet med såväl kortsiktiga som långsiktiga satsningar.

Vi vill satsa på bra skolor där alla får möjligheten att lyckas, en stor variation av fritidsaktiviteter för att erbjuda alla barn och unga en meningsfull fritid och en välfungerande arbetsmarknad för att fler ska ha ett arbete att gå till. Det handlar också om tidiga insatser och ingripanden när det finns oro för ett barn eller en familj.

Den som utsätts för våld eller förtryck ska få rätt stöd från kommunen och civilsamhället. Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Vi vill att kommunen arbetar tillsammans med Sollentuna kvinnojour för att stötta de som är utsatta. Därför vill vi tydliggöra vilket stöd som ges av kommunen och vilken hjälp kvinnojouren erbjuder. Det viktiga arbetet av kvinnojouren, Indra tjejjour och brottsofferjourens vill vi fortsätta att stödja. Vi vill också fortsätta satsningen mot hedersvåldet med en hedersvåldssamordnare som leder arbetet.

Kriminellt aktiva skapar en stor otrygghet i delar av Sollentuna. Därför vill Centerpartiet fortsätta satsningen på kommunens avhopparverksamhet. Denna satsning är avgörande om vi ska nå målet om inga utsatta områden 2030. Dessutom vill vi utveckla trygghetssamordningen i kommunkoncernen genom ett ökat samarbete mellan nämnder och bolag.

För Centerpartiet är det mycket viktigt att det finns tillräckliga resurser till det förebyggande arbetet i budgeten. Ett effektivt förebyggande arbete kommer att minska kostnaderna för sociala insatser i framtiden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.